Аналітичне мислення https://happymonday.ua/analitychne-myslennya здатність людини проаналізувати конкретну ситуацію, зіставити факти й зробити висновки на основі отриманих даних. При аналітичному способі мислення людина розкладає інформацію на складові, структурує дані та з’ясовує їх співвідношення між собою. Такий підхід дає можливість приймати краще рішення серед усіх можливих.